Eksempler på oppgaveformuleringer

Her viser vi noen eksempler på ulike oppgaveformuleringer til norsk skriftlig eksamen. Eksemplene er hentet fra tidligere års eksamener.…

...

Resonnerende tekst

Vedlegg:
− Ivar Aasen: «Om skriftspråket vårt», 1836
− «Nasjonsbyggeren Ivar Aasen», reklame for oljeselskapet Det Norske, fra forskingstidsskriftet Gemini 01/2014 

Skriv en resonnerende tekst med tittelen «Ivar Aasen – en nasjonsbygger». T…

...

Kreativ tekst (kåseri, novelle eller essay)

Vedlegg:

- «For trykkefriheten» av Henrik Wergeland, 1840
- «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland, 1937
- «Lagnad sa vi» av Arnljot Eggen, 1969   

Skriv en kreativ tekst der du reflekterer ove…

...

Retorisk analyse

Vedlegg:

- Meld. St. 27 (2011–2012) Melding til Stortinget: Barn på flukt (utdrag)
- «Beskytt barna, Jens!» av Marianne Borgen, Dagbladet 15.03.2012
- «Den lange farlige reisen til Norge» av Erfan, 12 år, Aftenposten 08.11.2013 

Disse tre tekstvedleggene handler om barn på flukt, men budskapet kommer fram på uli…

...

Tolkning

Vedlegg: “
- “Berus dere!”” av Charles Baudelaire (1864)
- “Om pengar”” av Arne Garborg (1920)  

Tolk og sammenlikn de to tekstene.  

Kommentar
Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like mye …

...

Kortsvarsoppgave

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.  

Vedlegg:

- «Bethlehem 2005» av Banksy, 2005
- «SMS fra Gaza» av Mads Gilbert, 2009  

Gjør kort greie for noen sentrale virkemidler…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn