Tips til norsk muntlig eksamen

Her får du noen enkle råd og tips du kan bruke når du skal opp i eksamen i norsk muntlig. Vi gir deg både råd og tips til forberedelsen og til selve eksamen.

Tips til forberedelsen

Få overblikk over pensum og hva du kan komme opp i på eksamen. Del opp notatene og dokumentene dine fra norsktimene i mapper på PC-en din. På den måten kan du få et overblikk.

Les om de mest sentrale emnene i norskfaget. Her kan du ev. bruke Studienetts oversikter over litteraturhistorie, språkhistorie og talemål.

Les i Studienetts Norsk Litteraturhistorie: Norsk litteraturhistorie

Les i Studienetts Norsk Språkhistorie: Norsk språkhistorie

Hent Oversikt over Norsk Talemål: Oversikt over norsk talemål

Tips til selve eksamen

Strukturer presentasjonen din til muntlig eksamen på en klar måte. Hvis du skal holde en presentasjon på 10 minutter kan en disposisjon for eksempel se slik ut:

Innledning [ca. 1 min]:

  • Kort presentasjon av emnet og problemstillingen.
  • Kort disposisjon for resten av foredraget (hvilke ting du kommer inn på).

Hoveddel [ca. 8 min]:

  • Ev. kort redegjørelse for en tekst eller lignende.
  • Ulike analysemomenter o
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn