Muntlig eksamen med kort forberedelsestid

Det er mest vanlige for privatister er muntlig eksamen med 30, 45 eller 60 minutters forberedelsestid som etterfølges av 30 minutters eksaminering.

Vanlig struktur på norsk muntlig eksamen for privatister

Det kan variere litt fra fylke til fylke, men den mest vanlige strukturen på norsk muntlig eksamen for privatister er denne:

Forberedelsen:

  • Du trekker en eksamensoppgave (et eksamensspørsmål) med et eller flere tekstvedlegg.
  • Du går inn i forberedelseslokalet og jobber med eksamensoppgaven og tekstene. Her skal du forberede en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.

Selve eksamineringen (30 min):

  • Du skal holde den muntlige presentasjonen som besvarer eksamensoppgaven (ca. 10 min.).
  • Heretter følger en faglig samtalen om eksamensoppgaven (ca. 15 min.).
  • De siste 5 minuttene bruker eksaminator og sensor på å sette en karakter.

Før eksamen: Slik kan du bli klar

For å bli klar til eksamen må du først få et overblikk over pensum i norskfaget. Det kan du få her med Studienetts notater og analysemodeller. 

For å bli klar til norsk muntlig eksamen må du forberede deg på følgende:

  • Norsk litteraturhistorie
  • Norsk språkhistorie, språkpolitikk og talemålsvarianter
  • Litteraturanalyse og tolkning
  • Analyse av sakprosa (retorisk analyse
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn