C. Lag underspørsmål til analysen

Det er viktig at du formulerer noen underspørsmål til problemstillingen din. Underspørsmålene skal være de punktene du kommer inn på underveis i foredraget ditt. De skal utformes slik at de legger opp til konkrete analyser av primærteksten og belyser problemstillingen din.

Underspørsmål til problemstillingen på forrige side kan være:

  • Hva er det moderne prosjekt? (Kort redegjørelse)
  • Hvilke verdier og ideer fra det moderne prosjekt stilles opp mot hverandre i Gengangere? Her kan man bl.a. undersøke hvordan et liv fritt for konvensjoner og hykleri stilles opp mot det å underkaste seg plikten, normene og/eller religionen. (Språklig analyse)
  • Hvilke figurer (personer i dramaet) er bærer av hvilke ideer? Hvem holder frem ideene fra det moderne prosjekt som noe verdifullt, viktig og mulig, og hvem er mer kritiske? (Analyse av figurene)
  • I hvilken grad viser dramaet at frihet, fornuft og fremskritt fak...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn