E. Lag et støtteark – en disposisjon

Det er veldig viktig at du lager en disposisjon for foredraget ditt. Du må bestemme deg for hvordan det skal bygges opp og hvilke elementer som helt sikkert skal være med. Siden foredraget ikke skal vare mer enn 10 minutter, er det viktig at du har en klar og ryddig struktur. Disposisjonen kan lages som et støtteark, der du punktvis noterer de elementene du vil ha med.

Til støttearket skal du velge ut de underspørsmålene, analysepunktene og perspektivene som er mest interessante og relevante for problemstillingen din.

Støttearkets struktur

En muntlig presentasjon kan bygges opp på flere måter. Her viser vi deg en struktur som du godt kan følge. Denne strukturen kan være utgangspunktet for støttearket ditt.

  1. Innledning: Kort redegjørelse for problemstillingen din og hvordan du vil belyse den i foredraget ditt (dvs. hvilke underspørsmål du skal komme inn på). [Ca. 1 min.]
  2. Hoveddel: Analyse av de elementene i primærtekstene som er relevante for problemstillingen og underspørsmålene + tema i et
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn