D. Analyser, tolk og sett i perspektiv

Analysearbeidet skal gjøres på samme måte som når du arbeider med analyse og tolkning i en skriftlig oppgave. Analysene kommer til å utgjøre hoveddelen av foredraget ditt, og det må bearbeides på en måte som gjør at det passer i en muntlig presentasjon. Derfor er dette punktet veldig viktig.

Tre dele

Analysearbeidet kan deles i tre:

  1. Analyse: Analyser de elementene i primærtekstene som er relevante for problemstillingen og underspørsmålene dine.
  2. Et større perspektiv: Trekk paralleller til den perioden eller det forfatterskapet som er relevant for emnet ditt.
  3. Konklusjon: Konkluder ved å vise hva analysene dine viser om problemstillingen.

Analyse

Når du analyserer en tekst er det viktig at du fordyper deg i den og knytter funnene dine til problemstillingen og underspørsmålene dine. Skriv underspørsmålene opp med god plass mellom dem. Mens du analyserer skriver du ned hva teksten sier om disse underspørsmålene. Til å begynne med skal du skrive ned alt du finner og alle de tankene du får. Senere s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn