B. Lag en problemstilling med relevant materiale

Nå skal du velge et delemne som foredraget ditt skal handle om. Skriv delemnet om til en problemstilling eller et overordnet spørsmål.

Problemstillingen

Når du skal utforme problemstillingen, bør du følge noen retningslinjer. Problemstillingen skal:

  • Være formulert som et åpent spørsmål.
  • Gi deg mulighet til å utforske sentrale sider ved emnet.
  • Være mulig å besvare ut fra det valgte materialet.
  • Vise at du mestrer verktøyet for tekstanalyse og at du kan bruke fagbegreper.
  • Gi deg mulighet til å vise kunnskaper i litteratur- og/eller språkhistorie.
  • Ikke være for åpen, men forholde seg til emnet på en konkret måte. Det er lett at man starter for bredt. Problemstillingen skal være konkret og realistisk å svare på i løpet av ti minutter.
  • Problemstillingen skal heller ikke være
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn