A. Forstå emnet og gjør undersøkelser

Les og forstå emnet til muntlig eksamen. Dette kan virke enkelt og opplagt, men er allikevel en viktig del av forberedelsen din. For å kunne lage en god problemstilling og holde et godt foredrag, må du ha forstått emnet ditt riktig. Hvis du er usikker på hva emnet ditt innebærer, må du spørre læreren din.

Gjør undersøkelser om emnet

Å undersøke og fordype seg i emnet er viktig, ikke bare for foredraget, men også for den påfølgende fagsamtalen. Når du gjør grundige undersøkelser og fordyper deg i emnet, forbereder du deg samtidig til denne samtalen.

Undersøkelsen du gjør kan deles i to:

Generelle undersøkelser: Gjør først noen generelle undersøkelser om emnet ditt. Sett deg inn i de ulike tendensene (retningene), forfatterne og undertemaene som knytter seg til emnet ditt. Les i Studienett sine oversikter over litteraturhistorien og språkhistorien, i læreboken og notatene dine, samt i andre oppslagsverk og på Internett.

Spesifikke undersøkelser: Etterpå skal du gjøre mer spesifikke undersøkelser. Nå skal du velge ut et par delemner som du sk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn