Slik forbereder du foredraget/presentasjonen

Det første du skal gjøre, er å forberede foredraget. Det er det som kommer til å danne utgangspunktet for den påfølgende fagsamtalen, og dermed også karakteren du ender opp med.

Derfor er det viktig at du avgrenser emnet på en hensiktsmessig måte, utformer en god problemstilling og lager et godt strukturert foredrag.

MERK: Denne veiledningen passer for elever som har 24 timers forberedelsestid og som skal lage et foredrag/en presentasjon ut fra et gitt tema eller en problemstilling.