Forberedelse

Hvis du går for de aller beste karakterene (5 eller 6), må du begynne å repetere og forberede deg før du trekker emnet til eksamen.

Du trenger ikke grave deg ned i alle detaljer, men du må ha oversikt over de store linjene i litteratur- og språkhistorien. Derfor må du begynne å lese om de ulike periodene og sentrale temaene i god tid før du kan bli trukket ut til eksamen. 

Bruk Studienetts oversikter over språk- og litteraturhistorie

Studienett har laget oversikter over periodene i norsk litteratur- og språkhistorie. De er ideelle å bruke når du forbereder deg til eksamen. Oversiktene gir deg overblikk over alle de viktige periodene, tendensene og temaene.

Norsk litteraturhistorie

Norsk språkhistorie

Oversikt over norsk talemål

I tillegg til litteratur- og språkhistorie kan du også repetere:

Nye medier, f.eks. adaptasjon og sammensatte tekster
Analyse av sammensatte tekster
Adaptasjonsanalyse fra bok til film | Oppskrift

Retorikk – hvordan analysere tekster i et retorisk perspektiv: Se Studienetts modell for retoriske virkemidler

Romaner, noveller, dikt, filmer, artikler og andre typer tekster du har arbeidet med i norsktimene i løpet av de tre årene på videregående.

Når du har repetert og fått oversikt over dette, har du et godt utgangspunkt for å fordype deg i et mer spesifikt emne, avgrense det og lage en god problemstilling. Du er også godt forberedt til fagsamtalen etter foredraget.