Eksempel på oppgaver til norsk muntlig eksamen

Her viser vi noen eksempler på hvordan oppgaver på norsk muntlig eksamen kan se ut. Disse eksamensoppgavene passer til eksamensformen hvor eleven trekker et emne og en eksamensoppgave 48 timer før selve eksamen. Eleven har deretter 48 timer til å lage en problemstilling og en presentasjon.

Vær oppmerksom på at eksamensoppgaver og eksamensspørsmål kan utformes på flere ulike måter.

(Vil du se eksempler på oppgaver fra eksamen med kort forberedelsestid? Klikk her)

Eksempel 1:

Tema: Verdier i tekster fra ulike tider

Du skal lage en problemstilling og/eller avgrensing av temaet. Begrunn valgene du gjør. Hold en presentasjon som varer 10-12 minutter. Du skal trekke inn relevant litteratur underveis. Deretter får du spørsmål knyttet til fremføringen din og temaet generelt.

Denne oppgaven dekker særlig følgende kompetansemål:

  • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
  • presentere norskfaglige emner og problem...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn