Norsk muntlig eksamen

Få hjelp til muntlig eksamen i norsk. Her får du overblikk, styr på eksamensforberedelsen og tips til å klare deg bra på norsk muntlig eksamen Vg3.

Med denne hjelpen blir du helt klar til den viktige eksamen i norsk.

Du får:

 • hjelp til å forberede deg

 • hjelp til selve eksamen

 • overblikk over de store linjene i litteratur- og språkhistorien

 • hjelpemidler til analyse, tolkning og perspektivering

 • hjelp til å sette sammen en god presentasjon

 • mange tips til den muntlige presentasjonen og fagsamtalen

Med denne hjelpen kommer norskeksamen til å gå bra!

Denne veiledningen til eksamen i norsk muntlig er laget for elever som har 48 timers forberedelsestid, og som ut fra et kompetansemål eller et oppgitt emne, skal lage et foredrag/en presentasjon.

Opplegget til muntlig eksamen varierer litt fra skole til skole. Pass derfor på at du er helt sikker på hvordan muntlig eksamen foregår på din skole. Spør læreren din hvis du er i tvil!

Hvordan foregår norsk muntlig eksamen?

Den vanligste eksamensformen - som denne veiledningen er beregnet på – har en todelt struktur:

 1. Presentasjon: Du skal holde en forberedt presentasjon om et emne/kompetansemål som du trekker på forhånd (48 timer før selve eksamen). Du skal selv lage en problemstilling og avgrense emnet. Presentasjonen skal vare i ca. 10 minutter.
 2. Fagsamtale: Etter presentasjonen er det en fagsamtale mellom deg, læreren din og sensor. Du blir som regel spurt om å utdype momenter ved presentasjonen din og om temaer som er relevante for emnet ditt. Denne samtalen varer ca. 15 minutter.

Vær godt forberedt til muntlig eksamen

Mange gruer seg til muntlig eksamen. Det er helt normalt. Men hvis du arbeider strukturert og grundig på forhånd, kommer eksamen til å bli en positiv opplevelse. Bare vent og se!

I denne veiledningen hjelper vi deg med forberedelsene. Vi går gjennom hele forløpet - fra du får utlevert eksamensemnet til selve eksaminasjonen (fagsamtalen).

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Norsk muntlig eksamen

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 23.06.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var ikke noe spesielt...
 • 31.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 19.09.2017
  Helt greit :)
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3