Norsk eksamen

Her får du hjelp til eksamen i Norsk. Vi har både veiledninger til muntlig og skriftlig eksamen i hovedmål og sidemål. 

Forberedelsen din før eksamen er viktig for at du skal kunne oppnå en god karakter. All erfaring viser at jo bedre forberedt man er, jo mindre nervøs blir man og jo bedre resultater vil man oppnå på eksamen. Hvis du bruker et par timer på å forberede deg med våre veiledninger, vil sjansene dine for en god karakter stige mye. 

Våre veiledninger til norsk eksamen

I våre veiledninger finner du god og konkret hjelp til hvordan du kan forberede deg til eksamen i Norsk og hvordan du kan gjennomføre selve eksamen på en god måte. 

Veiledningen inneholder hjelp til:

  1. Å strukturere forberedelsen din til eksamen, slik at den blir effektiv og målrettet.
  2. Å disponere tiden på selve eksamen.
  3. Å besvare oppgavetyper.
  4. Å bruke hjelpemidler.
  5. Hva som er viktig å huske på til eksamen.

Med Studienett blir veien mot en god karakter litt lettere. 

Om skriftlig eksamen i norsk

Skriftlig eksamen i norsk varer i 5 timer og du skal besvare to oppgaver, et kortsvar (del A) og et langsvar (del B). Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra internett og andre hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon. Teksten din skal være i skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Husk å opplyse om kilder til slutt i besvarelsene dine. 

Til skriftlig eksamen skal du først og fremst være forberedt på oppgavetypene du skal løse. Det gjelder både kortsvarsoppgaven og langsvarsoppgaven. Langsvaret kan være ulike typer: 

Få mye mer hjelp til norsk skriftlig eksamen med Studienetts veiledning: 

Om muntlig eksamen i norsk

På de fleste videregående skolene foregår muntlig eksamen i norsk som en presentasjon om et emne/et kompetansemål. 48 timer før eksamenen får du vite hvilket fag du kommer opp i. 24 timer før eksamenen begynner forberedelsedelen der du får utdelt et tema eller en problemstilling. Du har dermed 24 timer til å forberede deg på emnet og presentasjonen din. Selve eksamenen består av din muntlige presentasjon av emnet, på ca. 10 minutter, og deretter en faglig samtale på ca. 20 minutter.

HUSK: Muntlig eksamen kan avholdes på ulike måter. Sjekk hvordan det blir gjort på skolen din!

Få mye mer hjelp til norsk muntlig eksamen med Studienetts veiledning: