Naturfag eksamen

Studienett hjelper deg med eksamensforberedelsen til naturfag! Vi gir deg tips om hva du må fokusere på og hvordan du kan øve deg til eksamen i naturfag.

Muntlig-praktisk eksamen

Eksamen i naturfag er en muntlig-praktisk eksamen. Du får vite hvilket fag du blir trukket ut til 48 timer før eksamen, og deretter har du 24 timer på å få forberede en presentasjon om et tema eller en problemstilling som du har fått utdelt.

Selv om du får utdelt et tema eller en problemstilling som du skal forberede deg til, kan du i tillegg bli stilt spørsmål angående andre deler av pensum. Du blir derfor nødt å repetere hele pensum, for å være forberedt på så mye som mulig. 
En eksamen i naturfag består av to deler:

 • Presentasjon av et tema eller en problemstilling
 • Fagsamtale og et praktisk innslag

Første del av eksamen

Den første delen består altså av at du presenterer et fordrag om temaet eller problemstillingen som du fikk utdelt 24 timer før eksamen. Presentasjonen skal du fremføre for sensor og eksaminator. Her kan det være at det blir stilt spørsmål underveis. 

Annen del av eksamen

Del 2 består av en fagsamtale som skal ta utgangspunkt i presentasjonen din, men du kan også bli spurt om andre deler av pensum. Denne delen består også av et praktisk innslag. Dette betyr at du kan bli spurt om å gjennomføre et forsøk. Dette vil som regel være et av forsøkene dere har gjort i løpet av året, og som er en del av pensum. I tillegg vil det være et av forsøkene som ikke tar så lang tid. Det er derfor mulig å bruke elimineringsmetoden for å korte ned på antall forsøk du må forberede deg til. 

Når du gjennomfører forsøket, forventes det at du kan forklare hva som skjer underveis. 

Hvordan en muntlig eksamen foregår

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale/praktisk innslag, ca. 20-35 min.
 5. Karakter

Eksempler på eksamensoppgaver i naturfag

Her på Studienett tilbyr vi tidligere eksamensoppgaver i naturfag. Alle eksemplene er kvalitetssikret av fagredaksjonen vår. Her kan du se hvordan andre har forberedt sin presentasjon, i tillegg til at det ligger flere referat og sammendrag. Sammendragene gjør det enklere for deg å få en rask oversikt over kapitler osv. 

I tillegg har vi en rekke eksempler på rapporter i naturfag. Her kan du få en gjennomgang av flere ulike forsøk, hvordan og hvorfor man gjør dem. Her ser du også hvordan man bør bygge opp et forsøk. 

Sammen med presentasjonene og sammendragene, burde du etter litt lesing stille mye sterkere til eksamen. For å hjelpe deg enda litt lenger på vei, har vi gått gjennom læremålene og sortert ut det aller viktigste. 

Læremål for naturfag

En oversikt til eksamensbruk. 

Dette er læremålene i naturfag. Det er disse punktene som er viktige til eksamen, og som du kommer til å trekke noe innenfor. De er derfor delt opp i hoveddeler med tilhørende punkter. 

Bruk punktene som en oversikt når du leser for å se hva du kan komme opp i. Ta dem også med på eksamen for å sortere informasjon kjappere når du har trukket en oppgave. 

Forskerspiren: 

 • Du skal kunne gjennomføre undersøkelser
 • Samle inn data
 • Vurdere kvalitet og feilkilder, samt benytte enkle datasimuleringer for å forklare hypoteser

Bærekraftig utvikling:

 • Forklare begrepet
 • Undersøke prosesser økosystem
 • Forklare påvirkende faktorer for populasjoner
 • Diskutere rundt bærekraftig forbrukermønster
 • Diskutere argumentasjon i miljødebatter

Ernæring og helse: 

 • Beskrive de viktigste næringsstoffene i kroppen 
 • Forklare om vitaminer og mineraler og variert kosthold
 • Gjennomføre enkle kjemiske påvisninger i matvarer
 • Greie ut om fordøyelse og energigivende næringsstoffer
 • Greie ut om kosmetiske produkter
 • Drøfte slanking og livsstil. 

Bioteknologi: 

 • Forklare genetisk kode og proteinsyntese
 • Forklare krysning og genmodifisering
 • Modifisering av planter/dyr
 • Diskutere rundt medisinsk bruk av bioteknologi
 • Diskutere etiske problemstillinger

Stråling og radioaktivitet: 

 • Grei ut om nordlys
 • Forklar ozonlagets effekt på solstråling
 • Forklar hvordan elektromagnetisk stråling kan brukes
 • Grei ut om drivhuseffekten og dens virkninger
 • Gjennomføre forsøk om radioaktivitet
 • Kjennetegn ved ulike typer ionisk stråling. 

Energi for framtiden: 

 • Forklare og gjøre forsøk med solceller
 • Greie ut om redoks og elektrolyse
 • Grei ut om bruken av biomasse som energikilde
 • Forklar virkemåte for batterier og brenselceller
 • Forskjell på energikilde og energibærer
 • Forklar om en fremtidsaktuell energibærer.

Dette forventes det at du kan til eksamen. Derfor er det lurt å bruke oversikten, slik at du kan fokusere på det viktigste.

Forhold deg til disse punktene når du leser deg opp til eksamen i naturfag. Da får du delt opp informasjonen mer, i tillegg til at det er enklere å huske. 

Bruker du våre kvalitetssikrede eksempler, sammendrag og rapporter, er vi sikker på at du kommer til å gjøre det bra på eksamen i naturfag.