Muntlig eksamen

Få hjelp til å forberede deg til muntlig eksamen på Vgs. Her gir vi deg noen gode råd og tips om hva du kan gjøre for å gjennomføre muntlig eksamen på en god måte. Du kan også lese egne veiledninger til muntlig eksamen i fag som norsk og fransk.

Veiledninger til muntlig eksamen

Det er mange ting å holde styr på når du skal opp til muntlig eksamen. Her kan du få tips til både hvordan du kan jobbe i løpet av året, i dagene før eksamen og på selve eksamen. Vi hjelper deg med hvordan du kan få et overblikk over pensum og hvordan du kan bruke kunnskapene dine til å løse en eksamensoppgave på best mulig måte.

Gode forberedelser gir et godt resultat, og din evne til å vise kunnskapene dine på selve eksamen er det som blir vurdert. Med våre tips og veiledninger hjelper vi deg til å komme nærmere en god karakter på dine muntlige eksamener. Hvordan skal du forberede presentasjonen? Og hva er det lurt å gjøre på selve eksamen?

Tips til forberedelser

Hvordan du jobber med faget i løpet av året og i dagene opp mot eksamen er avgjørende for resultatet ditt. Her er noen tips som kan hjelpe deg til å ha et best mulig utgangspunkt før eksamen:

 • Ta notater fra timene gjennom hele året.
 • Sorter notatene og oppgavene dine på en oversiktlig måte, slik at du fort kan få et overblikk over hva du kan komme opp i på eksamen.
 • Repeter ved å lese notatene og oppgavene dine.
 • Velg ut noen sentrale temaer du fokuserer på.
 • Se på gamle oppgaver som har blitt gitt på muntlig eksamen i faget du skal opp i. Forsøk å løse disse på samme måte som du skal gjøre det på eksamen.

Når du har fått utdelt tema/problemstilling har du 24 timer på å forberede en presentasjon som du skal presentere under eksamen. Her er det viktig å være fokusert og effektiv i arbeidet. I forberedelsestiden er det viktig å huske på å:

 • Les grundig igjennom temaet/problemstillingen og forstå den.
 • Få et overblikk over pensum som hører inn under dette tema.
 • Være klar over rammene for utførelsen av eksamensdagen og tilpasse deg dette.
 • Sette opp en disposisjon for innhold og tidsbruk i presentasjonen din.
 • Velge ut det viktigste og svare presist på oppgaven du har fått utdelt.
 • Øve på presentasjonen.
 • Evt. sette opp en digital presentasjon som er oversiktlig å følge med på. Dette avhenger av hva som er mulig og forventet av deg på din skole og til ditt fag.

Tips til selve eksamen

Under selve eksamen er det helt vanlig å være nervøs. Sensor og faglærer er klar over dette og vil som regel prøve å ufarliggjøre situasjonen. Det viktigste er at du får vist hva du kan og det du har forberedt til eksamen. Noen ting du kan huske på når du står der er: 

 • Gi et godt førsteinntrykk ved å hilse på sensor og være deg selv.
 • Snakk klart og tydelig.
 • Vis hva du kan! Ingen ser det om du ikke viser det, og du har tross alt brukt tid på å jobbe med faget og eksamensoppgaven.
 • Ta gjerne korte pauser om du står fast eller trenger å roe deg ned.
 • Blir det stilt et spørsmål som du ikke kan svare på, kan du spørre om å få spørsmålet utdypet eller du kan vri samtalen til et nærliggende tema som du kan si noe om.
 • Vær oppmerksom på kroppsspråket ditt. Du skal vise at du er opplagt og engasjert. Stå oppreist og bruk gjerne bevegelser eller tegninger til å illustrere det du snakker om.
 • Vis engasjement og interesse for faget.