Matematikk eksamen

Er du klar for eksamen i matematikk? Med Studienett kan du forberede deg til eksamen. Du kan bli trukket opp til muntlig eller skriftlig eksamen i matematikk på ditt nivå. På eksamen skal du ha oversikt over pensum fra hele året, og det kan være vanskelig å få overblikk. 

Her på Studienett kan du se eksempler på matematikkoppgaver, eksamensbesvarelser og lese sammendrag. 

Matematikk skriftlig eksamen 

Du kan bli trukket opp til skriftlig eksamen både på Vg1, Vg2 og Vg3 og i alle typer matte på VGS. Skriftlig eksamen i matematikk foregår over 5 timer, uten forberedelsesdag. Dette vil si at du bør forberede deg så godt som mulig på hele pensum.

Eksamen er delt opp i to deler: del 1 uten hjelpemidler og del 2 med hjelpemidler. Del 1 består gjerne av kortere oppgaver, mens del 2 har mer omfattende oppgaver som skal løses.

Under eksamen i teoretisk matematikk (1T, 2T, 2T-Y) og matematikk programfag (R1, R2, S1, S2) vil del 1 vare i 3 timer, mens del 2 varer i 2 timer. På del 2 kreves det at du har følgende digitale verktøy på datamaskinen: CAS (Computer Algebra System) og Graftegner. 

Til eksamen i praktisk matematikk (1P, 2P, 2P-Y) vil del 1 vare i 2 timer, mens del 2 varer i 3 timer. Her kreves det i del 2 at du har tilgang til de digitale verktøyene: regneark og graftegner. 

Matematikk muntlig eksamen

Muntlig eksamen i matematikk blir bestemt lokalt. Derfor kan både dato og måten eksamen holdes på variere fra skole til skole. 

Vanligvis vil det være slik at du får vite hvilket fag du kommer opp i 48 timer før eksamenen, og 24 timer før får du utdelt et tema eller en problemstilling som du skal forberede deg på. Denne skal du lage en presentasjon til som du skal presentere på eksamen. Det vil også være en del under eksamen som du ikke har forberedt deg på. Her kan du få oppgaver og spørsmål fra sensor og lærer. 

Slik foregår muntlig eksamen i matematikk

  1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
  2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
  3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min
  4. Eksamen: Teoretisk oppgave/fagsamtale, ca 20. min.
  5. Karakter

Kompetansemål i matmatikk

Kompetansemålene som du blir vurdert etter vil variere ut i fra hvilken type matematikk du har valgt. Her har vi satt opp en tabell som viser temaer som vurderes på eksamen til de ulike matematikk fagene på VGS. 

FagKompetanse innenfor
1T, 1P, 1T-Y, 1P-YTall og algebra
Geometri
Sannsynlighet (1T og 1P)
Funksjoner (1T, 1P og 1T-Y)
Økonomi (1P og 1P-Y)
2TGeometri 
Kombinatorikk og sannsynlighet
Kultur og matematiske modeller
2PTall og algebra i praksis
Statistikk
Matematiske modeller
Funksjoner i praksis
R1 og R2Geometri
Algebra
Funksjoner
Kombinatorikk og sannsynlighet (R1)
Differensialligning (R2)
S1 og S2Algebra
Funksjoner
Sannsynlighet (S1)
Sannsynlighet og statistikk (S2)
Linneær optimering (S1)

Bruk disse punktene som et utganspunkt når du skal repetere til eksamen, så har du oversikt over hva du skal kunne på eksamen i matematikk!