Fysikk eksamen

Studienett hjelper deg med forberedelsen til eksamen i fysikk. 

Fysikk 1 er kun muntlig eksamen, så du bør tilpasse eksamenslesingen til den situasjonen.
Har du fysikk 2 kan du bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen i fysikk. Derfor er det lurt å legge ekstra innsats i forberedelsen din, så du er klar for begge eksamenstypene. 

Fysikk 2 skriftlig eksamen

En skriftlig eksamen i fysikk er som andre skriftlige eksamener en prøve over 5 timer. Det er ikke lov med hjelpemidler som tillater kommunikasjon med omverdenen, men du har lov å ta med bøker og notater. Du får ikke en forberedelsesdag og et visst tema, så derfor må du repetere hele pensum og skrive gode notater. 

Eksamen i fysikk består av to deler: en del uten hjelpemidler og en med hjelpemidler. 
Del 1 uten hjelpemidler er de første to timene, og den skal leveres inn før du har lov å finne frem hjelpemidler. Del 1 består av flervalgsspørsmål og en oppgave som krever lengre svar. 

Del 2 består av flere oppgaver der du skal gjøre utregninger og forklaringer, men her har du til gjengjeld lov å bruke hjelpemidler. 

Her på Studienett har vi en rekke kvalitetssikrede sammendrag og besvarelser du kan bruke for å komme kjappere gjennom pensum, eller lære noe du ikke visste! Det ligger også en rekke oppgaver du kan øve deg på for å finne nivået ditt før eksamen.

Fysikk muntlig eksamen

Som sagt er det kun muntlig eksamen for fysikk 1, men i fysikk 2 kan du bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig. 

Fysikk er en muntlig-praktisk eksamen, det vil si at eksamen involverer at du blir bedt om å utføre et forsøk. Forsøkene du kan bli bedt om å utføre pleier å være noe du skal ha vært gjennom i pensum, så de skal ikke være helt ukjent. 

Alle muntlige eksamener er lokalt bestemt, det vil si at modell og utføring av eksamen varierer fra skole til skole. Du får melding om hvilket fag du skal ha eksamen i 48 timer før. Deretter er det 24 timers forberedelsestid. Du får utdelt et emne eller en problemstilling som du skal forberede i forberedelsestiden. Under eksamen skal du presentere temaet eller problemstilling, før du skal ha en samtale med sensor som tar utgangspunkt i presentasjonen din og pensum. 

 • Få hjelp til å komme fort gjennom pensum med våre sammendrag!
 • Studienett har flere rapporter på forsøk i fysikk som du kan ta en kikk på for å få et overblikk over hvilke forsøk som går igjen, og hvordan de har foregått. Det er viktig å forstå teorien bak, så slipper du at sensor griller deg. Disse rapportene kan du skrive ut og ha med deg til eksamen, sammen med en rekke sammendrag av kapitler fra hele pensum.
 •  
 • Hvordan en muntlig eksamen foregår

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel 
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale/praktisk innslag, ca. 20-35 min.
 5. Karakter

 

Dette bør du kunne: (fysikk 2)

Fysikk 1 har de samme punktene, men fysikk 2 går mer i dybden på de samme emnene. 

Følger du disse punktene når du leser, sørger du for at du er forberedt på det sensor kommer til å teste deg i. Derfor er det lurt å kombinere punktene med boken og eventuelle notater og sammendrag. 

Med disse punktene og våre hjelpemidler, vil det ikke være noe problem for deg å ha en god forberedelsesperiode. Stiller du godt forberedt, så går det også bra på eksamen. 

Den unge forskeren

 1. Drøfte hvordan ulike, motstridende fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre
 2. Gi eksempel på en avklart og en uavklart vitenskapelig strid
 3. Gjennomføre relevante forsøk innen hovedområdene
 4. Anslå usikkerhet i innsamlet måledata og regne ut usikkerheten i resultatet
 5. Vurdere begrensninger i metoder og utstyr og foreslå forbedringer

Fysikk og teknologi

 1. Greie ut om teknologiske anvendeler av induksjon
 2. Beskrive de fysiske prinsippene bak røntgen, ultralyd og magnetisk resonansavbildning
 3. Gjør rede for sampling og digital behandling av lyd

Klassisk fysikk

 1. Beskrive homogene og inhomogene elektriske felt og bruke Coulombs lov
 2. Beskrive homogene og inhomogene gravitasjonsfelt og bruke Newtons gravitasjonslov
 3. Beskrive magnetiske felt rundt permanentmagneter og elektriske strømmer, og beregne magnetisk flukstetthet rundt en rett leder og kraft på en leder i magnetisk felt
 4. Grei ut om begrepet magnetisk fluks ved å bruke Faradays induksjonslov
 5. Bruke Newtons lover på vektorform for bevegelse i homogene magnetiske felt og i homogent gravitasjonsfelt
 6. Regne ut akselerasjon og krefter på objekter som bevegeser seg med konstant fart i en sirkelbane og på objekter i en vertikal sirkelbane i øvre og nedre punkt
 7. Gjøre beregninger med loven om bevaring av bevegelsesmengde for sentrale støt

Moderne fysikk

 1. Gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien
 2. Gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
 3. Gjøre rede for bevaringslover som gjelder i prosesser med elementærpartikler, og beskrive vekselvirkningene mellom elementærpartikler
 4. Gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem

Å beskrive naturen med matematikk

 1. Beskrive banen til en partikkel ved hjelp av parameterframstilling, og bruke derivasjon og integralregning til å regne ut posisjon, fart og akselerasjon når en av de tre størrelsene er kjent
 2. Bruke integralregning til å bestemme arbeid og endring i potensiell energi i sentralfelt og for en fjær som strekkes
 3. Analysere ulike matematiske modeller for en fysisk situasjon, med og uten digitale verktøy, og vurdere hvilken modell som beskriver situasjonen best