Forberedelse og hjelpemidler

Selve eksamensoppgaven vil du ikke få utlevert før du er i eksamenslokalet, det er likevel mye du kan gjøre for å forberede deg til oppgavene du vil få på eksamen.

Grammatikk og ordforråd

Noe av det du blir vurdert på i en skriftlig eksamen i fransk er ordforrådet ditt og evnen til å skrive grammatisk korrekt. Det kan derfor være smart å lese gjennom og repetere det du har lært i timen av ord, uttrykk og grammatikk. Du kan med fordel lage en liste over ord og uttrykk du har lært. Denne listen kan du ta med på eksamen og bruke som en hjelp til å skrive variert og korrekt.
Få styr på grammatikken med dette sammendraget

Tekstforståelse

I tillegg til å kunne skrive tekster selv, vil din evne til å forstå en sammenhengende fransk tekst bli vurdert. En øvelse i dagene før eksamen kan derfor være å lese tekster på fransk, for deretter å forsøke å skrive ned hva teksten handler om. Det er generelt viktig å lese og skrive fransk i dagene opp mot eksamen, slik at du allerede har kommet inn i den franske skrivemåten når du møter til eksamen.

Hjelpemidler

Under en skriftlig eksamen i fransk er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra oversettelsesprogrammer og kommunikasjonsverktøy som Internett. Hjelpemidlene kan både være en fordel og en utfordring for deg. En del av forberedelsen til eksamen går ut på å finne de hjelpemidlene du vil ha med deg. Det er ikke nødvendigvis best å ha med seg mest mulig hjelpemidler, det viktigste er at de er lette å finne fram til og bruke når du trenger hjelp under eksamen. Vær nøye med å gjennomgå, sortere og velge ut det du kan få bruk for.  

  • Sortér notatene dine fra timene etter emne
  • Ta med de viktigste bøkene fra undervisningen
  • Husk ordbøker, gjerne i elektronisk form
  • Lag en liste over ord og uttrykk du har lært i fransk

Elektroniske hjelpemidler

Det er mange ulike elektroniske hjelpemidler du kan ha liggende på din PC og bruke på eksamen. Her er noen av de du kan bruke:

  • Ordbøker og stavekontroll: Elektroniske ordbøker er en fordel på skriftlig eksamen fordi det er raskt og enkelt å bruke. På Ordnett.no kan du få tilgang til to ulike franske ordbøker for en liten sum hver måned. Disse kan brukes offline og er dermed tillatt på eksamen. Du kan også endre stavekontrollen i Word til fransk, slik at stavefeil markeres automatisk. Du bør likevel gå gjennom, da stavekontrollen kan ta feil eller eller overse enkelte typer grammatiske feil.
  • Hjelpeprogrammer: På Verbix.com kan du laste ned et program (til Windows) hvor du kan slå opp verb. Programmet viser deg bøyingen av verb i alle personer og tider.