Eksamensdagen

​Skriftlig eksamen i fransk består som regel av to hoveddeler som du skal svare på i løpet av de 5 timene du har til rådighet.

Kortsvarsoppgaver

Først vil det være noen kortsvarsoppgaver som alle skal besvare. Dette kan typisk være direkte spørsmål til en tekst som er utdelt med eksamenssettet. Oppgavene vurderer din evne til å forstå teksten du har lest, det er derfor viktig å lese teksten grundig før du svarer. Det kan også være oppgaver som ser på rettskriving og grammatikk. Det presiseres i oppgavene hvilket språk man skal svare på. Enkelte oppgaver kan besvares på norsk, fordi hovedmålet er å teste at du har forstått innholdet av det du har lest. 

Langsvarsoppgaver

Den andre delen av eksamen går ut på å skrive en eller flere tekster på fransk. Noen ganger skal du velge én av oppgavene og svare grundig på den, dette er isåfall presisert i oppgaveteksten. Det er svært viktig å lese oppgaveteksten nøye, slik at teksten du skriver holder seg innenfor type og tema som er gitt. Her vurderes din evne i å skrive en sammenhengende tekst på fransk. 

Oppgavetyper kan f.eks. være å skrive et brev, et referat, en artikkel eller en kort bildeanalyse. Velg gjerne en oppgavetype du føler deg trygg på og som du har prøvd tidligere. Husk å tilpasse språket til den sjangren du skal skrive. Er det en formell eller uformell tekst? 

Bruk dine hjelpemidler og disponer din tid

Husk å bruke hjelpemidlene du har med på eksamen! Du kan f.eks. kikke på listen du har samlet med ord og uttrykk, for at teksten din skal bli mer variert. Teksteksempler som du har tatt med kan også hjelpe deg til å komme igang eller kikke spesiellt på kjennetegn for en teksttype. Bruk ordbøkene dine (digitale eller analoge) aktivt under hele eksamen! 

Disponer din tid:

  • Les vedleggene til oppgavene godt og forstå innholdet.
  • Husk å ikke bruke for lang tid på den / de første oppgavene. Her er hovedfokus at du har forstått teksten.
  • Fokuser på de lengre tekstene du skal skrive.
  • Sørg for at du har forstått oppgaveteksten før du svarer, så du unngår feil eller å måtte gå tilbake å rette opp.
  • Bruk ordbok underveis, så du trenger mindre tid til korrektur på slutten.
  • Ta deg tid til å lese igjennom til slutt. Det er bedre med en kortere korrekt tekst enn en lengre tekst med mye feil.