Vurdering på nivå I

I Fransk nivå I går målene hovedsakelig ut på å kunne uttrykke seg muntlig og forstå fransk i en samtale eller forstå innhold i en muntlig tekst. I tillegg ses det på at du kan tilpasse språket til den aktuelle situasjonen og å bruke tall i praktiske situasjoner. Du skal kunne samtale om dagligliv, personer og hendelser samt om fransk kultur og språk. 

Følgende læreplanmål vurderes i forhold til muntlig kommunikasjon i Fransk på nivå I:

 • Språklæring og språkbruk
  • Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av fransk
  • Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og fransk og utnytte dette i språklæringen
  • Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære fransk

 • Muntlig kommunikasjon
  • Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangre
  • Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
  • Presentere emner muntlig
  • Gi uttrykk for egne meninger og følelser
  • Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
  • Kommunisere med forståelig uttale
  • Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
  • Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner
  • Bruke lytte- og talestrategier tilpasset formålet

 • Språk, kultur og samfunn
  • Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i målspråksområdet og Norge
  • Sammenligne noen sider ved geografiske forhold i målspråksområdet
  • Gi uttrykk for opplevelser knyttet til kulturen i målspråksområdet