Vurdering og karaktersetting

 Kravene for en fransk muntlig eksamen avhenger av hvilket nivå du tar faget på. Vurderingen av din besvarelse gjøres på grunnlag av læremålene til henholdsvis Fransk I, II og III. På alle nivåene vil det være kunnskaper innenfor følgende punkter som vurderes: 

  • Språklæring og språkbruk
  • Muntlig kommunikasjon
  • Språk, kultur og samfunn

Herunder følger læreplanmålene for de ulike nivåene i fransk på Vgs, og en beskrivelse av hva som vurderes på muntlig eksamen.