Generell forberedelse

Allerede 48 timer før eksamen, når du trekker faget du skal opp i, kan du begynne å forberede deg til muntlig eksamen i fransk. I løpet av denne tiden er det lurt å få et overblikk over pensum, for å se hva som forventes av deg. Samtidig er det en god idé å finne ut av hva som er dine utfordringer, slik at du kan fokusere på å forbedre nettopp dette. Det er også viktig å friske opp dine generelle franskkunnskaper ved å lytte og snakke fransk.

Pensum

For å få en oversikt over hva du blir vurdert i kan du kikke på notatene du har tatt i løpet av året og oppgavene dere har gjort i timen. Dette gir deg en repetisjon av pensum og en pekepinn på hva du kommer til å bli testet i. Deretter kan du lese ekstra på de delene av pensum du synes er mest utfordrende. En gjennomgang av pensum er viktig fordi det forventes av deg på eksamen at du skal kunne referere til det dere har gjort i løpet av undervisningen.

Lytte til fransk

For å friske opp franskkunnskapene dine og øve deg på å høre fransk er det lurt å se på fransk tv eller høre på fransk radio, i dagene opp mot eksamen. Ved å gjøre dette utvider du ordforrådet ditt og venner deg til å høre fransk. Det vil komme godt med når du skal forstå læreren din på eksamen og føre en dialog. 

Snakke fransk

Øv deg på å snakke fransk høyt, enten alene eller sammen med andre. Det krever øvelse å formulere setninger på fremmedspråk og dét er viktig å kunne når du skal svare på spørsmål og holde presentasjonen din på eksamen. 

Grammatikk

Det er mye grammatikk å holde styr på i Fransk, det kan derfor være lurt å få et overblikk over hvilke utfordringer du har i forhold til grammatikken. Det kan du gjøre ved å kikke på innleveringer du har hatt og se hva du ofte gjør feil på. Deretter kan du velge deg ut noen av de vanlige feilene dine og fokusere på å forbedre deg på disse til eksamen. 

Få styr på grammatikken med dette sammendraget