Forberedelse av presentasjon

Når det er 24 timer igjen til eksamen og du har fått utdelt et tema eller en problemstilling som presentasjonen din skal handle om, kan du begynne å forberede denne. Presentasjonen er viktig for karakteren din og den danner utgangspunktet for samtalen med lærer og sensor etterpå. Det er viktig at du strukturerer presentasjonen din godt og at du viser hva du har lært i løpet av året. 

Les og forstå emnet du har fått utdelt

Det er viktig for presentasjonen din at du har forstått emnet riktig. Om du er i tvil skal du spørre   læreren din.    

Gjør undersøkelser om emnet

Les deg opp på emnet du har fått tildelt før du går igang med selve presentasjonen. Du vil sannsynligvis få spørsmål om noe i forhold til emnet som du ikke har snakket om i presentasjonen din. Derfor er det viktig å kunne litt utover det du presenterer.

Begrens oppgaven din og rett den inn mot læreplanmålene

Les gjennom læreplanmålene og se hva som forventes av deg som kan knyttes til dette emnet. Er det f.eks. forventet at du skal kunne diskutere omkring emnet. Dette kan du tenke inn i den måten du begrenser og bygger opp oppgaven din.

Strukturer oppgaven 

Siden du kun har 10 minutter til å presentere er det viktig at du har det klart for deg hvordan du skal gjennomgå temaet. Du kan f.eks. dele oppgaven inn i en innledning, hoveddel og konklusjon. Den kan også deles inn i underemner som du gjennomgår systematisk.

Lag en digital presentasjon eller et notat

Det kan være en god hjelp for deg å ha med et notat til presentasjonen. Bruker du en digital presentasjon kan også sensor og lærer følge med på notatene dine. Det er viktig å inkludere kildene du har brukt i forberedelsen. 

Øv deg på presentasjonen din 

Øv deg på å fremføre presentasjonen din høyt, enten alene eller foran andre. Når du gjør dette kan du lettere se om det er noe som er uklart og skal utdypes mer, eller om noe skal kuttes ut. Ta tiden og forsøk å komme så nært 10 minutter som mulig. Fordelen med å øve seg på presentasjonen er også at du vil være mindre nervøs når du skal presentere den på eksamen. 

Eksempel på manus til muntlig eksamen i Fransk