Eksamensdagen

Muntlig eksamen i fransk vil foregå i et lokale med deg, en faglærer fra skolen og en ekstern sensor. Tiden som er satt av er til sammen 30 minutter. I løpet av denne tiden skal du holde en presentasjon på ca. 10 minutter og det vil deretter være en faglig samtale mellom deg, sensor og faglærer. 

Presentasjon

Når du kommer inn i lokalet vil det først være omtrent 10 minutter til din presentasjon. Her er det viktig at du får sagt det du gjerne vil si for å vise hva du kan. Hvis du går i stå eller sier noe feil er det ikke værre enn at du kan ta en pause for å hente deg inn igjen.

Faglig samtale

Etter presentasjonen din vil det bli stilt spørsmål til emnet du har snakket om eller andre emner fra årets pensum. Det kan også være at det blir brukt en lyttetekst som du skal høre på og snakke om. I denne delen er det viktig å prøve å beholde roen. Det er ingen skam å spørre om å få gjentatt spørsmålet om du er i tvil. Husk at læreren er der for å hjelpe deg med å vise dine ferdigheter og styrker i faget. Spørsmålene fra læreren vil derfor ofte være for å hjelpe deg fram.