Eksamensforberedelse

Eksamensforberedelse er avgjørende for at du kan få en god karakter på vitnemålet. Selv om du har fulgt godt med i undervisningen skal du fortsatt forberede deg på eksamenssituasjonen og få overblikk over og system i den kunnskapen du skal bruke til eksamen.

Tiden for eksamensforberedelse nærmer seg og det er nå du skal bli klar til å vise hva du kan!

Forberedelse til eksamen kan deles opp i:

  1. faglig forberedelse
  2. praktisk forberedelse

Den faglige forberedelsen er avgjørende for at du skal kunne skrive en god besvarelse til eksamen og få en høy karakter. Den praktiske forberedelsen gir deg ro før og under eksamen, så du kan fokusere på å prestere helt på topp.

Få hjelp til eksamensforberedelse

Før eksamen er det viktig at du forbereder deg på:

  1. hvordan du løser oppgavetypene du kan komme opp i
  2. hvordan eksamen er bygget opp i de enkelte fag
  3. hvordan du disponerer tiden
  4. hvilke hjelpemidler du skal ha med og hvordan de brukes

Alt dette kan du få hjelp med i Studienetts veiledninger for eksamensforberedelse:

Eksamen i norsk skriftlig
Eksamen i norsk muntlig
Eksamen i skriftlig engelsk (alle fag)