Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2017

Det her er Studienetts veiledning til eksamensheftet som ble gitt i Engelskspråklig litteratur og kultur fra 19. mai 2017.  Her får du hjelp til å besvare samtlige av oppgavene, og i tillegg forbereder vi deg på de forskjellige oppgavetypene du kan bli spurt om å løse.

I eksamensheftet fra våren 2017 blir du spurt om å analysere, tolke og skrive ulike typer tekster. I denne veiledningen vår hjelper vi deg med å forstå og oppsummere tekstevedleggen.

Task 1

Short answer

Answer both tasks 1A and 1B.

1A 

Briefly comment on how the film critic uses language and literary devices to express his opinion about the film he is reviewing. Use examples from the text.

1B

The original use of the word hero derives from the idea of providing protection. Today, perhaps a hero is better defined as simply someone we look up to.

Briefly comment on the message about heroes in the poem below.

Task 2

Long answer

Answer either task 2 A, B, C, or D.

2A

Read the three openings from the novels in Appendix 1: Us by David Nicholls, Sweetland by Michael Crummey and The Invention of Wings by Sue Monk Kidd.

Discuss some of the literary techniques the writers use to draw the reader into the story. Use examples from the openings in your answer.

2B

Read the extract in Appendix 2 from The Century’s Daughter by Pat Barker in which we meet the frustrated character Frank.

Discuss how the reader is led to sympathise with Frank. Compare this to how the reader is led to sympathise with a character from another English-language literary text. Use examples from both literary texts in your answer.

2C

Read the poems and lyrics about God in Appendix 3 and compare and contrast the ideas of God and religion presented in each poem.

2D

Compare and contrast the characterisation of two heroes from English-language literary texts or films and discuss what qualities they have that make them heroes.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2017

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.03.2022