Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2014 | Study guide

Forbered deg til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur med Studienetts study guide til eksamenssettet fra våren 2014. Her får du veiledning til alle oppgavene. Du vil også få hjelp til å lage sammendrag, analyser og fokuspunkter.

Dette eksamenssettet ble gitt ut den 3. juni 2014. I denne eksamenen ble man blant annet bedt om å diskutere, tolke og sammenligne ulike tekster. Spørsmålene finner du under:

Task 1
Short answer
Read the two texts in the box below and discuss how they differ in terms of language features.

Task 2
Short answer
Discuss in one or two paragraphs why the two paintings by Turner and Constable are considered typical of the Romantic period.

Task 3
Long answer
Choose one of the alternatives a, b, c, or d.

3a
Compare the depictions of love in the two extracts in Appendix 1 and discuss what they reveal about the authors’ attitudes to sex and love. Use examples from the two extracts.

3b
Read the two extracts “Thirty-nine Steps” and “Mary Barton” in Appendix 2. Discuss what you learn about the two characters Richard Hannay and Mary Barton from their reaction to their environments. Also briefly discuss which of the two books you would most likely continue reading and why. 

3c
Interpret the extract entitled "We Wanted More" from the short story "Lessons" by Justin Torres in Appendix 3. Use examples from the text.

3d
Compare how the writers of three different texts you have studied in your English course depict social conditions through their characters and discuss which of the three depictions you find most effective.

In addition to this study guide, we also recommend that you read our exam guide for Engelskspråklig litteratur og kultur.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2014 | Study guide

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.11.2018
    Skrevet av Elev på Vg3
    God hjelp til eksamen