Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2011

Det her er Studienetts veiledning til eksamensheftet som ble gitt i Engelskspråklig litteratur og kultur våren 2011. Denne har vi laget med tanke på deg som har lyst på en god karakter på eksamen, og som er på jakt etter et lettfattelig hjelpemiddel som du kan bruke i dine forberedelser. Her får du hjelp til å besvare samtlige av oppgavene, og i tillegg forbereder vi deg på de forskjellige oppgavetypene du kan bli spurt om å løse.

I eksamensheftet fra våren 2011 ble du spurt om å analysere, tolke og skrive ulike typer tekster. I veiledningen vår hjelper vi deg med å forstå og oppsummere tekstevedleggene, og dessuten gir vi deg fokuspunkter til hver enkelt oppgave.

Bruk veiledningen som hjelp og inspirasjon, og bli klar til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur!

Task 1

The following text by George Bernard Shaw expresses what he thinks of Christmas.

Read the text and answer a) and b):

a)

Summarise in your own words the author’s message in one or two sentences.

b)

Point out at least three different linguistic devices used by the author to argue his point, and explain how each of them enhances the message the author wants to convey.

Task 2

Answer either a) or b) below.

a)

Write a paragraph about another common festive event or holiday in which you attempt to convey an attitude similar to the one expressed by George Bernard Shaw in "An Atrocious Institution ".

b)

A poem often develops one key idea, sentiment, emotion, picture, event or opinion.

Read the poem "Infant Sorrow" by William Blake and write two paragraphs in which you state what you think the speaker’s view of the world is. In your answer you should reflect on how this is conveyed through linguistic devices and give examples of the language and style of the poem.

Task 3

Answer one of the questions 3a, 3b, 3c or 3d.

a)

Point of view is the perspective from which a story is told. In your studies you have learned about different points of view.

Write an essay in which you compare and contrast the point of view in "Extract 1": A Kestrel for a Knave ("Vedlegg 1") with the point of view in one of the English-language literary texts you have studied, discussing the effect created by the point of view in each text.

b)

Focus on the differences between the two schools depicted in "Extract 1": A Kestrel for a Knave (1968) and "Extract 2": A Week in December (2009) - both in "Vedlegg 1". Then write an essay in which you discuss what we can learn about developments in British society from the two texts and how you think British society will develop in the coming years.

c)

Love is the theme of many songs and is sometimes described in rosy clichés. However, love is often a more complicated matter.

Read the lyrics in "Vedlegg 2" and write an essay in which you analyse the lyrics of the two songs and discuss the views on love that each of them presents.

d)

"Vedlegg 3" presents the opening of Meg Mullins’s novel The Rug Merchant.

Write an essay in which you discuss how effective the opening of the novel is, what we learn about the two characters Ushman Khan and Mrs Roberts and what we learn about the relationship between them. Use examples from the extract in your essay.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2011

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.