Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2009

Studienetts oppgavehjelp til eksamen Engelskspråklig litteratur og kultur fra 25. mai 2009 gir deg hjelp til hvordan de ulike oppgavene kan besvares.

Et av temaene som ble tatt opp i eksamensheftet fra våren 2009 var relasjoner mellom mennesker, og man ble bedt om å både analysere, tolke og produsere forskjellige tekster. I denne veiledningen hjelper vi deg med å forstå og oppsummere tekstvedleggene man skulle forholde seg til. I tillegg viser vi deg hva det er viktig å fokusere på i forbindelse med de ulike oppgavene. 

Bruk veiledningen som hjelp og inspirasjon, og bli klar til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur!

Task 1

Answer both a) and b).

a)

Write a text in which you answer the following question:

What is the genre of Never Let Me Go in "Vedlegg 1", and what is the genre of "What is mobbing?" in "Vedlegg 2"? Give reasons for your answer.

b)

The writers use language in different ways in the two extracts.

Discuss some of these differences in language use in the two extracts. Illustrate the differences with specific examples from both texts. 

Task 2

Write two or three paragraphs in which you discuss how the poem “The Funeral of Martin Luther King, Jr.” expresses some of the feelings evoked by the election of Barack Obama as US President in 2008. 

Task 3

Choose one of the alternatives below, a), b), c) or d):

a)

On the basis of the extract from the novel Never Let Me Go in "Vedlegg 1", write a character analysis of Tommy and Kathy. Comment on how the point of view is important for your understanding of these two characters.

b)

Write a short story in which you develop the relationship between Kathy and Tommy, the two main characters in the extract from the novel Never Let Me Go in "Vedlegg 1".

c)

Write an analysis of the poem below pointing out its typical Romantic features.

d)

Write an essay in which you compare the way cruelty in human relationships is explored in the extract from Never Let Me Go in “Vedlegg 1” and in another literary work or a film you have studied. 

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Vår 2009

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.