Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2016

Her er Studienetts oppgavehjelp til eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur fra høsten 2016. Her veileder vi deg igjennom alle oppgavene som ble gitt til eksamen høsten 2016. Vi hjelper deg både med å forstå, oppsummere og analysere tekstene du ble bedt om ta for deg. I tillegg gir vi deg fokuspunkter til hver enkelt oppgave, som du kan bruke til å diskutere aktuelle emner.

Prøv å besvare oppgavene sammen med oss, og bli klar til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur! 

Short answer

Answer both tasks 1a and 1b.

1a

Briefly comment on how language and literary devices are used to express the character’s attitude to Canadian winter in the text below. Use examples from the text.

1b

Write a brief interpretation of the impression the painting below gives of winter as compared to Colin McKenzie’s opinion of winter in task 1a above.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives a, b, c or d.

2a

Read the three openings from the novels in Appendix 1: The Bone Clocks by David Mitchell, Funny Girl by Nick Hornby and A Tiny Bit Marvellous by Dawn French.

Discuss some of the literary techniques the writers use to draw the reader into the story. Use examples from the openings in your text.

2b

Read the film script and the song lyrics in Appendix 2 and comment on how they make the reader aware of the issue they address. Use examples from both texts.

2c

In film, the term ‘narrative structure’ refers to the development of suspense and plot from the opening scene until the end.

Compare and contrast the narrative structures of two English-language films you have studied. Comment on the effect of the two narrative structures.

2d

Using at least two of the poems below, discuss how the poets express their attitudes to spring. Use examples from the poems you choose.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2016

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.03.2022