Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2013 | Study guide

Bli klar til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur med Studienetts study guide for eksamenssettet som ble gitt 3. desember 2013. Her får du hjelp til å skrive sammendrag, analyser og fokuspunkter. 

I eksamenssettet fra høsten 2013 skulle man blant annet tolke og sammenligne dikt. Spørsmålene finner du her:

Task 1
Short answer
Read the extract in the box below from the essay entitled "A Hanging" by George Orwell.
Write one or two paragraphs in which you discuss how the writer uses language features and literary devices to get his attitude to capital punishment across to the reader. Use examples from the extract in your answer.

Task 2
Short answer
Read the full-page magazine advertisement below.
Write two or three paragraphs in which you analyse how effective the advertisement below is in trying to sell the product. Use examples from the advertisement in your answer.

Task 3
Long answer
Choose one of the alternatives a), b), c) or d) below.

3a
Read the three poems in Appendix 1.
Write a text in which you interpret and compare the three poems. Use examples from the poems in your answer.

3b
Read the three extracts in Appendix 2 and write a text where you compare the ways in which the three authors create a sense of place. Use examples from the extracts in your answer.

3c
George Orwell uses his text "The Hanging" (from Task 1) to make us aware of his attitude to a particular social issue.
Choose another literary text from your course that also has a social message. Write a text in which you compare the ways in which the two texts (your chosen text and George Orwell’s "The Hanging") succeed in influencing the readers’ attitude. Use examples from
both texts.

3d
Write a text in which you compare the characterization of Emma Woodhouse in the extract from Emma by Jane Austen with how another character is portrayed in a work from your English course. Use examples from the extract in Appendix 3 and your chosen
text in your answer.

Exam guide

In addition to this study guide, we also recommend that you read our exam guide for Engelskspråklig litteratur og kultur.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2013 | Study guide

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 04.11.2018
    Skrevet av Elev på Vg3
    !
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3