Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2010

Er du blitt trukket ut til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur? Da kan du få god hjelp ved å lese igjennom en tidligere eksamensoppgave. Vår besvarelse av eksamenssettet som ble gitt den 30. november 2010 er utmerket eksempel. I denne study guiden veileder vi deg steg for steg gjennom hver enkelt oppgave, og viser deg på denne måten hvordan en god besvarelse av eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur ser ut.

Temaet for eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur høsten 2010 var i hovedsak kultur, samfunn og språk i engelskspråklige land. Her hjelper vi deg med å forstå og oppsummere alle tekstvedleggene, og i tillegg viser vi deg hva det er viktig å fokusere på i forbindelse med de ulike tekstene og oppgavene.

Bruk study guiden som hjelp og inspirasjon i dine forberedelser, og bli klar til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur!

Task 1

Read Vedlegg 1 “Sentenced to read well” and answer the question below.

The sentences below, which have been taken from “Vedlegg 1”, have been rewritten. Select four of the sentences and explain the effect of the language changes.

Task 2

Choose either the poem or the poster below and interpret its message. Write two or three paragraphs in which you give your interpretation and comment on how this message is conveyed. 

Task 3

Choose one of the alternatives a), b), c) or d).

3a

The article “Sentenced to read well” in “Vedlegg 1” describes an interesting new approach to sentencing criminals.

Write a recommendation for this project to a prison authority stating why this would be a good idea. In your recommendation also review two literary texts where you explain why they would be good choices for this programme.

3b

Write an essay in which you compare the importance of setting in two different literary texts or films you have studied during your course. You should explain how you feel the setting helps the author/director get the message across to the reader.

3c

Over the centuries women have been presented in many different ways. “Vedlegg 2” gives some examples of how women have been presented in different periods of American and British art.

Write an essay in which you discuss how the concept of the “ideal” woman has changed, as presented in “Vedegg 2”, and give your personal response to the ideals portrayed.

3d

Literature often tries to teach us about social issues.

Read the extract from the novel “The Book of Negroes” and the two poems “Poem by Sarah Forten” and “The Hunters of Men” in “Vedlegg 3” and discuss what social message they convey and how and why they make an impact on you. 

Eksamensveiledning

Vi anbefaler deg også å lese Studienetts veiledning til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2010

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.