Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2009

 Vår study guide til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur avholdt 25. november 2009, er et utmerket hjelpemiddel, og hjelper deg til en bedre karakter på eksamen.

Et av temaene for eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur fra høsten 2009 var frihet, og man ble bedt om å både analysere, tolke og produsere ulike tekster. I denne veiledningen hjelper vi deg med å besvare alle oppgavene, og gir deg både sammendrag av tekstvedleggene man skulle forholde seg til og fokuspunkter til hver enkelt oppgave.

Bruk veiledningen som hjelp og inspirasjon, og blir klar til skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur! 

Task 1

Read the lyrics of "Beeswing" written by Richard Thompson ("Vedlegg 1").

Write a brief text (one to three paragraphs) in which you answer the following questions:

How does the writer use figurative language (images, metaphors etc.) to express his feelings for the woman in the song?

In what way is she different at the end of the song, and has this difference affected how the songwriter feels about her?

Task 2

Write two or three paragraphs in which you interpret the message of the advertisement above, and discuss how the message is conveyed.

Task 3

Choose one of the following alternatives:

a)

Write an analysis of the two characters in the extract from Tess of the d'Urbervilles by Thomas Hardy in "Vedlegg 2" and explore the relationship between them. Use evidence from the text in your answer.

b)

The lyrics in "Vedlegg 1" tell a story.

Rewrite this story in one of these genres: drama, short story or feature article. Then write a separate paragraph in which you explain your choice of genre and any special features, for example literary devices, you have used.

c)

Both "Vedlegg 1" and "Vedlegg 2" describe a female character.

Compare the ways they are described taking into consideration characterisation, point of view, setting and literary genre. In conclusion, describe your own attitude to the two female characters.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelskspråklig litteratur og kultur eksamen | Høst 2009

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.