Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Vår 2017

Dette er Studienetts study guide til eksamen i Samfunnsfaglig engelsk fra 19. mai 2017. Her får du utmerket hjelp til å besvare samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende raserelasjoner i USA og politikk i Storbritannia.

Vi gir deg oppsummeringer, analyser og fokuspunkter i forbindelse med tekstene og spørsmålene som ble gitt til eksamen i Samfunnsfaglig engelsk våren 2017.

Task 1

Short answer

Answer both tasks 1A and 1B.

1A

In the summer of 2016 President Obama gave a speech about race relations in the US after shootings of African-Americans and police. Read the speech he gave in the box below.

Briefly comment on the effect of language features and literary devices in the speech. Use examples in your answer.

1B

Briefly discuss what the statistics below say about race relations in the US today.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives A, B, C or D.

2A

Using the material in Appendix 1, discuss the reasons for and impact of homelessness in the UK today.

2B

Read the material in Appendix 2.

Using the material in Appendix 2, discuss the consequences the EU referendum is having on the political situation in the UK.

2C

Read the material in Appendix 3.

Using the material in Appendix 3, discuss what the outcome of the 2016 US Presidential and Congressional elections says about American politics.

2D

Read the extract from The Invention of Wings, set in 1803 in America, in Appendix 4. Hetty is a young black girl who is also called by the nickname Handful, and Sarah is a young white girl. Mauma means mother in African-American slang.

Discuss what you learn about race relations in the US from the three main characters in the story. Compare this to what you have learned about race relations from characters in another English-language text or film.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Vår 2017

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 18.02.2022
    Skrevet av Elev på Vg3