Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Vår 2016

Dette er Studienetts study guide til eksamen i Samfunnsfaglig engelsk avholdt 20. mai 2016. Her får du utmerket hjelp til å besvare samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende partipolitikk i USA og Storbritannia.

I denne study guiden gir vi deg oppsummeringer, analyser og fokuspunkter i forbindelse med tekstene og spørsmålene som ble gitt til eksamen i Samfunnsfaglig engelsk våren 2016.

Bruk study guiden som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, innleveringer og prøver.

Task 1

Short answer
Answer both tasks 1a and 1b.

1a
Two American politicians have made speeches about the direction they want their country to take.

Read the two speeches in the box below and point out language features and literary devices the speakers use to persuade the listeners. Use examples from the two speeches.

1b
There are two speeches in task 1a. One of the speeches is given by a Republican and the other is given by a Democrat.

Identify which of the parties you believe the two speakers belong to and give reasons for your answer based on examples from their speeches and what you know about these parties.

Task 2

Long answer
Choose one of the alternatives a), b), c) or d).

2a
The cartoon below is a comment on current political affairs in the UK, and it refers to British political parties and their policies.

Discuss what the cartoon suggests about the policies of these parties.

2b
Discuss what you have learned about social conditions in Great Britain from English-language literature and/or films you have studied. Use examples in your discussion.

2c
Referring to both statements in the box below, discuss the issue of equality in the USA.

2d
The political cartoon below makes a comment on one particular American political and historical issue.

Discuss what you think the cartoon is saying about immigration issues in American history and about current immigration issues in the USA. 

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Vår 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.