Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Høst 2016

Vår veiledning til eksamensheftet som ble gitt høsten 2016 er et utmerket hjelpemiddel. Her hjelper vi deg med å besvare samtlige av oppgavene, og viser deg samtidig hvordan eksamen foregår. 

Temaet for eksamen i Samfunnsfaglig engelsk høsten 2016 var rasisme i britisk og amerikansk politikk. Og i eksamensheftet ble du bedt om å både kommentere litterære virkemidler og språk i en tekst, samt diskutere aktuelle politiske forhold. I denne veiledningen hjelper vi deg både med å forstå og oppsummere tekstvedleggene du skulle forholde deg til, og i tillegg gir vi deg fokuspunkter til hver enkelt oppgave.

Bruk veiledningen som hjelp og inspirasjon, og bli klar til skriftlig eksamen i Samfunnsfaglig engelsk! Veiledningen kan du dessuten bruke som hjelp til all slags skriveoppgaver du blir gitt i løpet av skoleåret.

Task 1

Short answer

Answer both tasks 1a and 1b.

1a

The text in the box below is from a speech by Stan Grant about racism in Australia.

Briefly comment on how Stan Grant uses language features and literary devices to enhance his message. Support your answer by giving examples from the text.

1b

Briefly comment on the message conveyed by the quotation and picture below. “It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences.” – Audre Lorde

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives a, b, c or d.

2a

The American election is a long and drawn out process, where the primaries, conventions and often mean-spirited campaigning finally lead to the general election.

Discuss the consequences of the 2016 elections for the USA.

2b

In June 2016 the UK voted in favour of the “Leave” option in the referendum on the country’s membership in the EU.

Discuss the consequences of the “Leave” vote for the United Kingdom.

2c

Using the material in the box below as your starting point, discuss the British response to the migrant crisis currently facing Europe.

2d

The cartoon below depicts a scene at the Lincoln Memorial in Washington D.C.

Discuss what the cartoon suggests about American politics today.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Høst 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.