Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2017

Her ser du Studienetts study guide for skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk fra 19. mai 2017. Med denne guiden blir du veiledet trygt og godt igjennom alle oppgavene i eksamenssettet med sammendrag, analyser og fokuspunkter.

Dette eksamenssettet tar for seg emner som engelskspråklige nyhetsmedier, overbefolkning og miljøutfordringer samt kulturmøter. Spørsmålene finner du her:

Task 1

Short answer

Answer both 1A and 1B.

1A

Briefly comment on the effect of language features and literary devices in William Kamkwamba’s speech in the box below. Use examples from the text.

1B 

Briefly explain which of the two ideas expressed below you think is more important.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives A, B, C or D.

2A 

Using the statements in the box below, discuss the role of English-language media in setting the international news agenda.

2B 

The text in the box below explains macro- and micro-approaches to environmental challenges.

Discuss which of these two approaches is the better way of solving environmental challenges.

2C

Read the material in Appendix 1 on overpopulation and sustainability.

Discuss the effects of an increase in world population. Use examples from the material in your answer.

2D

Read the extract from Sweetland by Michael Crummey in Appendix 2.

Discuss the way the main character, whose name is Sweetland, reacts to the strangers he encounters. Compare Sweetland’s reaction to how a character from another English language literary text or film reacts to people from other cultures.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.