Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2014 | Study Guide

Studienetts study guide for skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk, holdt 2. juni våren 2014, veileder deg gjennom hver enkelt oppgave. Study guiden inkluderer sammendrag, analyser og fokuspunkter og besvarer alle de fem oppgavene som ble gitt i eksamenssettet.

Temaet var globale utfordringer og eksamenssettet tar for seg utfordringer som flyktningproblemet og multikulturelle samfunn. Oppgavene som ble stilt kan du se her:

Task 1
Short answer
Read the two texts in the box below. Write one or two paragraphs in which you discuss how they differ from each other in terms of language and style. Use examples from both texts.

Task 2
Long answer
Choose one of the alternatives a, b, c or d.

2a
Discuss the issue of global warming by responding to the quotations below and providing your own ideas and opinions based on what you have studied in your English course.

Tasks 2b and 2c are based on the same extract in Appendix 1.
Read the introduction to the extract in the box below and then answer either 2b or 2c.

2b
In the extract in Appendix 1, Zaiba has been arrested in Bangladesh.
Discuss some of the pros and cons of Western news reporting in other parts of the world in light of what happens to Zaiba.

2c
In the extract in Appendix 1, in addition to telling the story of her arrest in Bangladesh, Zaiba also reveals something about growing up in a multicultural society.
Compare some of Zaiba's experiences of living in a multicultural society to similar experiences of other characters or people you have studied in your English course.

2d
Read the two poems in Appendix 2.
Discuss the issues the two poems present and use examples to show how the poets' messages are conveyed. 

Further help

If you need further help, we recommend that you read Studienett's guide to written exam in Internasjonal engelsk.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2014 | Study Guide

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3