Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2016

Her er Studienetts oppgavehjelp til eksamen i Internasjonal engelsk fra høsten 2016.

I veiledningen hjelper vi deg med å forstå, oppsummere og analysere alle de tekstene som man ble bedt om å forholde seg til på eksamen høsten 2016. Dessuten får du fokuspunkter til hver enkelt oppgave, som du kan bruke som inspirasjon til å diskutere relevante tema.

Prøv å besvare oppgavene sammen med oss, og bli klar til skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk! Veiledningen kan du også trygt bruke som hjelp til en rekke ulike skriveoppgaver du blir gitt i løpet av skoleåret.

Task 1

Short answer

Answer both 1a and 1b.

1a

Read the two texts by Naomi Klein and Arnold Schwarzenegger in Appendix 1.

Briefly comment on the differences in purpose and language features of each text. Use examples from the texts.

1b

Briefly comment on the message of the cartoon below.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives a, b, c or d.

2a

Read the extract from ‘My Mother, the Crazy African’ by Chimamanda Ngozi Adichie in Appendix 2.

Discuss the challenges experienced by the characters and compare them with similar challenges experienced by characters in an English-language literary text or film you have studied.

2b

Read the article “Former child soldier says…” and the extract from the UN Millennium Development Goals report in Appendix 3.

Using the material provided, discuss the problems that can arise due to a lack of education in the developing world.

2c

Read the text ‘Volleyball in a Hijab’ from BBC News in Appendix 4. The article presents different reactions to the uniforms worn by the Egyptian beach volleyball women’s team at the 2016 Rio Olympic Games.

Using the article provided, discuss why you think this was such a debated issue.

2d

Using information from the poster ‘Invest in Equality’, discuss the global challenge of gender inequality.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.