Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2008

Dette er Studienetts veiledning til eksamensheftet gitt i Internasjonal engelsk høsten 2008, hvor du får individuell og lettfattelig veiledning til eksamen. Å bli trukket ut til eksamen kan være skummelt, og det kan være vanskelig å bestemme hva du skal begynne å øve på. En god idé er å se igjennom tidligere løsningsforslag. På denne måten danner du deg en oversikt over oppgavetypene og eksamensformen.

I vår veiledning til eksamensheftet fra høsten 2008 hjelper vi deg med å oppsummere innholdet i tekstvedleggene, analysere de ulike tekstene og liste opp fokuspunkter til hver enkelt oppgave.

Les igjennom veiledningen, og bli klar til skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk! Veiledningen er dessuten et godt hjelpemiddel til alle typer skriveoppgaver du møter i løpet av skoleåret. 

Task 1

Read the text below and answer both questions A and B at the end.

A

Choose the correct alternative and give reasons for your choice in a brief and concise answer.

Is this text

a) a newspaper article about a new technological invention?
b) a factual entry in an encyclopaedia?
c) a satirical text making fun of our technological world?
d) a text advertising a new technological invention?
e) a satirical text about reading?

B

Answer both questions briefly.

a) Why is the simple present tense predominantly used in this text?

b) Explain what the penultimate sentence of the text means: The BOOK’s appeal seems so certain that thousands of content creators have committed to the platform.

Task 2

Write one or two paragraphs summing up and commenting upon the information you can read out of the two graphs in” Vedlegg 1”.

Task 3

Choose one of the alternatives below, a, b, c or d:

3a

Use the quotes below to discuss what characterises a quality film. Illustrate your points with examples from a film/films you have studied.

3b

Write a text in which you analyse the poem below and give your own reflections on the theme of the poem.

3c

Study the information and quotes in “Vedlegg 2”.

You have been invited to speak at an international seminar on poverty organised by a group of political youth organisations. The title of your speech is "What should we do?"

Write your manuscript.

3d

Read the article in “Vedlegg 3”.

Discuss the advantages and disadvantages of internationalising higher education through allEnglish-language classes.

Further help

If you need further help, we recommend that you read Studienett’s guide to written exam in Internasjonal engelsk.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2008

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.