The role of entertainment | Engelsk fellesfag eksamen | Høst 2016

Dette er Studienetts veiledning til skriftlig eksamen i Engelsk fellesfag fra høsten 2016. 

Temaet for eksamensheftet er underholdningens rolle, og her hjelper vi deg med å oppsummere og analysere de ulike tekstvedleggene. I tillegg får du nyttige fokuspunkter som du kan bruke til å diskutere aktuelle emner.

Prøv å besvare oppgavene sammen med oss, og bli klar til skriftlig eksamen i Engelsk fellesfag.

Task 1

Short answer

Answer either 1A or 1B.

1A

A film company is making a documentary series for TV about working life. They are planning to make an episode about the profession you are aiming for. The episode should be informative and entertaining. Give the producers advice on which skills and procedures they should include in the episode. You should also give reasons why this advice would be relevant for the episode.

1B

An American friend is going for an important interview and left the message below on your voicemail. Your friend is from California and you can hear both Valleyspeak and vocal fry in her voice. Because she was speaking so excitedly, you had to listen to the voicemail twice to get all the details.

Based on the language used in the voicemail, write what advice you would give your American friend so that she sounds more professional. You should also give reasons why you would give this advice to your friend.

Task 2

Long answer

The following tasks are based on your preparation topic "The role of entertainment".

Answer either 2A, 2B, 2C, or 2D.

2A

It is not easy to balance your time between entertainment and learning. Create a text in which you discuss how to combine schoolwork and entertainment. Use relevant texts from the preparation material and your own experience to support your views.

Your text should include:

  • A presentation of your education programme and its demands
  • A presentation of the kind of entertainment you spend most time on
  • How this entertainment can distract you from your schoolwork
  • How entertainment may help you in your schoolwork
  • A reflection on how time spent on entertainment and schoolwork can be balanced

Give your text a suitable title.

2B

Create a text where you discuss the quote above and reflect on how such literature and films might still be entertaining even though they make you angry or upset. Choose a literary text and a film you have studied in your English course to illustrate your points.

Your text should include:

  • A brief presentation of the literary text and the film
  • A discussion of some uncomfortable effects your chosen text and film may have on their audience
  • A discussion of how literature and films might still be important for the audience to read and watch even though they make you angry or upset.
  • A reflection on how literature and films might still be entertaining even though they make you angry or upset.

Give your text a suitable title.

2C

Entertainment can teach you about different countries and cultures. Create a text in which you describe and discuss what you have learnt about an English-speaking country or culture from films, graphic novels, literature or other types of English-language entertainment.

Give your text a suitable title.

2D

Easy access to English-language entertainment can be an advantage to learners of the English language. Create a text in which you describe, discuss and evaluate the role entertainment can play when learning a language.

Give your text a suitable title.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

The role of entertainment | Engelsk fellesfag eksamen | Høst 2016

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 16.10.2017
    Skrevet av Elev på Vg3
    4