Engelsk eksamen

Eksamen i engelsk er noe alle kan komme opp i, i 1. klasse på VGS. De som har valgt engelsk som valgfag i 2. eller 3. klasse, kan selvfølgelig komme opp til eksamen i de årene også.  Man kan komme opp til både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk. 

Her på Studienett tilbyr vi en rekke ulike hjelpemidler til deg som skal til eksamen, blant annet en veiledning til skriftlig eksamen:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

En engelsk skriftlig eksamen er en 5 timers skriftlig prøve. Her skal du svare på ulike kortsvarsoppgaver og skrive noen lengre tekster. 

Før eksamen har du en forberedelsesdag der du får emnet eksamen skal dreie seg om, og mulighet til å forberede deg mer spesifikt til eksamen. Emner kan for eksempel være “Globalisering”, eller den type brede emner som dere har gått gjennom i klassen. 

Under eksamen er alle hjelpemidler utenom de som tillater kommunikasjon med omverden tillatt. 
For å hjelpe deg til en bedre karakter har vi en god guide for engelsk skriftlig eksamen. Guiden hjelper deg i forberedelsestiden, og er også lov å ta med på eksamen. 

Du kan også forberede deg ved å øve på tidligere eksamener, og inspireres av tidligere eksamensbesvarelser som er kvalitetssikret av Studienett.

Engelsk muntlig eksamen

Engelsk muntlig eksamen er for alle i 1. klasse, og for dem som har engelsk som valgfag i 2. eller 3. klasse. Da er det som med alle andre muntlige eksamener, at det er en lokalt gitt eksamen og eksamensform kan variere litt fra skole til skole.

Til engelsk muntlig eksamen får du utdelt et tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen, som du skal forberede en presentasjon til på ca. 10 min. Her skal du gå mer i dybden i emnet, og vise at du har et godt ordforråd og god uttale. Etter presentasjonen din kan du bli spurt om enten emnet ditt, om andre deler av pensum eller om leselisten din. 

Listen leveres til sensor i det du kommer inn i eksamenslokalet, og er en liste over de bøkene du skal ha lest og jobbet med iløpet av året. Derfor er det viktig at du faktisk har lest bøkene og vet hva de handler om, for hvis du blir spurt om en bok du ikke kan noe om kan det slå negativt ut på karakteren. 

For å komme seg gjennom mest mulig i forberedelsestiden har Studienett.no en rekke ulike sammendrag som dekker forskjellige deler av faget.

Hvordan en muntlig eksamen i engelsk foregår

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale, ca. 20 min. 
 5. Karakter

Hva du blir bedømt etter til eksamen i engelsk

Forholder du deg til disse punktene, samt oppgavene som ligger ute og veiledninger vi har til skriftlig eksamen i engelsk, så vil du stille veldig godt forberedt til engelsk eksamen. 
Sørg for at du har en god forberedelsesperiode og ligger godt an til eksamen!

Språklæring

 1. Kunne videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
 2. Vurdere egen fremgang i engelsk
 3. Vurdere og bruke hjelpemidler kritisk og selvstendig

Muntlig kommunikasjon

 1. Tilpasse språket til situasjonen
 2. Bruke bredt og faglig ordforråd
 3. Forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer tekster
 4. Forstå sosiale og geografiske variasjoner av engelsk
 5. Snakke med presist språk og god flyt og sammenheng
 6. Å kunne holde en samtale fra start til slutt om almenne og faglige emner

Skriftlig kommunikasjon

 1. Vurdere ulike lese- og skrivestrategier
 2. Forstå og bruke bredt ordforråd
 3. Forstå innhold og detaljer i tekster
 4. Lese for å lære om fag fra utdanningsprogram
 5. Bruke egne notater for å skrive tekster knyttet til utdanningsprogram
 6. Produsere ulike tekster tilpasset digitale medier
 7. Vurdere kilder og innhold på en selvstendig og kritisk måte

Kultur, samfunn og litteratur

 1. Drøfte kultur og samfunn i engelskspråklige land
 2. Diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige land
 3. Drøfte engelsk som verdensspråk
 4. Drøfte ulike typer engelske litterære tekster fra forskjellige deler av verden
 5. Drøfte engelskspråklig film og annen kultur fra ulike medier
 6. Drøfte tekster av og om urfolk i engelskspråklige land
 7. Fordype seg i et emne og presentere