Få hjelp til eksamen online

Få hjelp til eksamen. Studienett hjelper deg med din forberedelse til eksamen.

I våre målrettede veiledninger til eksamen setter vi din forberedelse i system, og du får gode råd og hjelpemidler til både de skriftlige og muntlige eksamenene.

Forbereder du deg til eksamen øker du sjansene dine for å få en god karakter: Du får styr på det faglige, men også en ro som gir deg overskudd til å prestere godt.

Her på siden finner du hjelp til eksamen, inspirasjon og gode råd.

Eksamensforberedelse i ditt fag

Eksamen i norsk
Eksamen i nynorsk
Eksamen i matematikk
Eksamen i engelsk
Eksamen i spansk
Eksamen i tysk
Eksamen i treningslære
Eksamen i fransk
Eksamen i biologi
Eksamen i fysikk
Eksamen i kjemi
Eksamen i naturfag muntlig
Eksamen i religion og etikk
Eksamen i historie muntlig
Eksamen i sosialkunnskap
Eksamen i økonomi og ledelse
Eksamen i politikk og menneskerettigheter

Forbered deg med Studienett og bli klar til eksamen

Dette får du med våre veiledninger:

  1. hjelp til hvordan du forbereder deg til eksamen
  2. trinn-for-trinn-veiledning i hvordan du skriver, løser og analyserer de oppgavetypene du får på eksamen
  3. utdypende plan for hvordan du disponerer og bruker tiden når du har eksamen
  4. hjelpemidler du kan ta med til eksamen og veiledning i hvordan du bruker dem.

Eksamensforberedelse

Det er mange gode grunner til å forberede seg til eksamen. Først og fremst skal du være forberedt på det faglige for å få en god karakter. Men både faglig og praktisk forberedelse gir deg også ro før og under eksamen, så du kan prestere ditt beste og unngå at nervene tar overhånd. Les mer om eksamensforberedelse her.

Til den skriftlige eksamen kan du med fordel forberede deg på det praktiske senest dagen før og få ro om natten og morgenen før eksamen.

Til den muntlige eksamen er det mange som blir nervøse. Du kan med fordel gjøre noen praktiske forberedelser som demper nervene og hjelper deg å lage en god muntlig presentasjon. 

Les mer om eksamensforberedelse her.

Presentasjon muntlig eksamen

Lurer du på hvordan du lager en god presentasjon til muntlig eksamen? Eller har du styr på presentasjonen din men trenger noen tips til selve fremføringen?

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen fra du får en oppgave til du tar turen ned til eksamenslokalet. En muntlig eksamen er delt i to deler, presentasjonen din og en spontan samtale. Den spontane samtalen er den som har mest å si for karakteren, og er også mer vanskelig å forberede seg på i og med at den er spontan. Derfor er det lurt å sørge for at man starter bra ved å ha en god presentasjon. 

For å få en god start på muntlig eksamen, er det lurt å forberede seg mentalt utenfor døren og være igang fra du går inn døren. Det er viktig å gjøre et godt inntrykk, og en god start er derfor at man selvsikkert går inn i rommet og håndhilser på sensor og eksaminator. Deretter setter du opp tingene dine, datamaskin etc., og sier ifra om at du er klar. 

Sjekk vår guide til muntlig presentasjon her!

Eksamensoppgaver

Å løse gamle eksamensoppgaver er ypperlig trening og forberedelse til eksamen. Tidligere eksamensoppgaver gir ofte et godt bilde på hvilke oppgavetyper man vil møte på eksamen.

For å være best mulig rustet til eksamen er det ingen dum idé å lese gjennom løsningsforslag på tidligere eksamensoppgaver, eller til og med svare på noen eksamensoppgaver. Dette vil gi deg god trening i hvordan du skal gå fram for å klare deg best mulig på eksamen praktisk sett. I tillegg vil det gi deg mer selvsikkerhet når du sitter i eksamenslokalet, du har nemlig vært gjennom hele situasjonen før!

Utover at du lærer oppgavetypene å kjenne og vet hvordan du skal komme i gang med skriveprosessen, kan det å løse eksamensoppgaver før eksamen også bidra til at du klarer å disponere tiden bedre så du ikke sløser bort så mye som ett sekund når du skal skrive eksamen.

Vi har en database med en rekke løsningsforslag på eksamensoppgaver som kan inngå i din eksamensforberedelse så du stiller klar og full av selvtillit på eksamen.

Se løsningsforslag rettet mot ditt fag

Eksamensoppgaver i Norsk

Eksamensoppgaver i Engelsk

Løsningsforslag i Matematikk

Løsningsforslag i Kjemi

Løsningsforslag i Biologi

Løsningsforslag i Fysikk