Form, komposisjon og stemme

«Du var vinden» er et modernistisk og nyenkelt dikt 

Modernismen er en litteraturhistorisk periode der dikterne er ute etter å utfordre tradisjonelle og etablerte mønster og tema. Diktene er ofte preget av mystikk, stemning og pessimisme, og de er ofte eksperimentelle i form og innhold. 

Nyenkelheten er en retning innenfor modernismen. Den oppsto etter andre verdenskrig (ca. 1950) og varte frem til 1970. Kjennetegn ved nyenkel lyrikk er at diktene er korte og relativt enkle å forstå. Den går imot det pessimistiske, negative, verdenssynet vi ofte finner innenfor modernismen, og fremmer aksept for hverdagen i den moderne livet. Livet trenger ikke være så vanskelig. 

«Du var vinden» av Olav H. Hauge er modernistisk fordi det har en fri, ikke-tradisjonell form. Det har ikke et fast rim- eller rytmemønster. Diktet har én kort strofe med seks verselinjer.

Et typisk trekk ved modernistiske dikt er at form og innhold ofte henger tett sammen. Ser man på utformingen av «Du var vinden», med lengde på verselinjene, kan diktet i seg selv faktisk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn