Analyse

Her får du hjelp til å analysere Olav H. Hauges dikt «Du var vinden». Vi fokuserer på følgende i analysehjelpen:

Hvis du vil ha mer hjelp til din analyse av diktet, kan du bruke vår veiledning til diktanalyse.

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

En av de viktigste metaforer finner vi i første linje: «Eg er ein båt». Her er båten en metafor på et menneske. Det at båten ligger stille, er et bilde på jeg-ets stillestående liv uten utvikling og fremgang. Båten beskrives ikke på noe annen måte enn at den ligger stille, og at den senere har begynt å seile på grunn av vinden. 

Vinden kan tolkes som en metafor på kjærligheten, eller konkret et annet menneske som jeg-et har en sterk relasjon til. Vinden blåser liv i jeg-et, og jeg-et opplever å finne en ny mening og retning i livet sitt. Det brukes ingen adjektiver og den får ingen ytterligere karaktertrekk, når båten beskrives. Vinden blir heller ikke beskrevet på en konkret måte. Det betyr, at det blir opp til oss å tolke og forestille oss båten og vinden. Vi kan derfor både plassere oss selv, venner, familie, kjærester eller andre som båt og vind i diktet. 

Tittelen understreker du-ets betydning

Vinden, eller det andre mennesket, er så viktig for jeg-et og jeg-ets liv at tittelen «Du var vinden» dedikeres til denne personen. Setningen gjentas også midt i diktet, noe som ytterligere forsterker betydningen til ‘den andre’.

Tittelen understreker dermed at det er du-et som diktet i bunn og grunn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn