Hvordan skrive en drøftingsoppgave?

Her får du hjelp til å skrive en drøftingsoppgave eller en drøftende tekst. De to teksttypene er like på videregående. Som vi forklarer i malen vår, er det en god idé å bygge opp oppgaven i tre deler: En innledning, en hoveddel med drøfting og en avslutning. Her hjelper vi deg med å skrive delene.

Innledning

Innledningen setter rammen for oppgaven din og avgrenser den. Du skal presentere emnet og problemstillingen din (hvis du har en), så du viser hva du vil drøfte i oppgaven. Innledningen viser oppgavens fokus, som typisk er det samme som problemstillingen din.

Dessuten kan det vært lurt å vekke mottakerens nysgjerrighet og interesse. Det kan du gjøre ved å inkludere interessevekkende informasjon om emnet eller ved å presentere emnet på en kreativ måte, f.eks. ved å åpne innledningen med et eksempel, et spørsmål eller en påstand, som setter emnet litt på spissen. Husk uansett at dette skal være relevant for ditt fokus i oppgaven.

Tips til skriveprosessen: Det er en god idé å begynne skrivingen med å lage en foreløpig innledning. Når du har skrevet hoveddelen av oppgaven, kan du deretter vende tilbake til innledningen og gjøre den ferdig. Først da vet du nemlig helt nøyaktig hva oppgaven din faktisk handler om, og du kan målrette og spissformulere innledningen etter dette!

Modell til å skrive innledning

Her viser vi en forholdsvis enkel modell til å skrive en innledning. Den følger en traktform, som er en klassisk og god oppbygging. Dvs. at innledningen begynner med noe bredt og generelt om emnet, og munner ut i noe mer snevert og spesifikt, som en trakt.

Du kan følge disse to trinnene til å skrive innledningen din:

  1. Present
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn