Drøftende artikkel

Her får du hjelp til hvordan du kan skrive en drøftende artikkel på Videregående.…

...

Hva er en drøftende artikkel?

En drøftende artikkel er en oppgave hvor du skal drøfte et emne, en påstand eller en sak, som det kan være forskjellige holdninger til. Du skal drøfte ved å behandle emnet på en nyansert måte og se saken fra flere sider. Drøftingen tar normalt utgangspunkt i en problemstilling, som er ett eller flere interessante spørsmål om emnet.

Den drøftende artikkelen skal ha en innledning og en avslutning, og den rommer som regel en kort redegjørelse av emnet, før du kommer til selve drøftingen.

På Videregående er drøftende artikkel stort sett det samme som en drøftingsoppgave og drøftende tekst. Derfor kan du saktens bruke oppskriften i denne nettboken. En mindre forskjell kan være at en drøftende artikkel alltid skal inneholde en innledning og en avslutning, skal henvise til kilder og ha en kildeliste. I enkelte tilfeller kan du se en drøftende tekst eller drøftingsoppgav…

...

Hvordan skal du drøfte?

Når du drøfter, skal du vri og vende på emnet og se saken fra forskjellige sider. Du skal argumentere for forskjellige po…

...

Hvordan skal språkbruken din være?

I utgangspunktet skal du holde språket ditt og tonen din i en nøytral og faglig stil i en drøftende artikkel. Dvs. at du skal bru…

...

Eksempel

Vi har skrevet et eksempel på en drøftende artikkel, som du kan lese og hente inspirasjon i. Eksempelteksten er kommentert, slik at du kan se hvordan hver del av oppgaven er skrevet. På den måten kan du lære å skrive din egen artikkel.

Eksemplet hete…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn