Drøftings­oppgave

Oppskriften vår hjelper deg med å skrive en drøftingsoppgave eller drøftende tekst. De to skriftlige oppgavetypene er like på Videregående, og vi bruker begge ordene i denne oppskriften. 

Vi forklarer hva en drøftende tekst er, og hvordan du kan forberede den og skrive den. Vi har også en mal med hjelp til hvordan du kan bygge opp oppgaven. Til slutt kan du lese et eksempel, slik at du helt konkret kan se hvordan en drøftende tekst kan skrives.

Å drøfte er ofte noe man gjør i en fagartikkel. Skal du skrive denne oppgavetypen? Vi har grundig veiledning til å skrive fagartikkel og drøftende fagartikkel.

Innhold:

Utdrag

Her kan du se et utdrag av oppskriften:

Hva er en drøftende tekst eller drøftingsoppgave?

En drøftingsoppgave og en drøftende tekst er det samme på Videregående og kan skrives i ulike fag. Det er en oppgavetype hvor du undersøker en sak eller et emne ved å drøfte noe interessant ved emnet.

Emnet i en drøftende tekst kan mange forskjellige ting og er avhengig av hvilket fag du skriver i. Et mulig emne kan være karakterer på skolen, og her kan man f.eks. drøfte om karaktergivning er den rette metoden til å sikre læring. Dette kan formuleres som et spørsmål som man kaller oppgavens problemstilling. Her vil problemstillingen da være: Er karaktergivning den rette metoden til å sikre læring på skolen? Ikke alle oppgaver har en problemstilling, men de fleste har det.

Å drøfte vil si å fremlegge forskjellige sider av emnet og holdninger til saken og argumentere frem og tilbake. På den måten kommer drøftingsoppgaven frem til en nyansert og velbegrunnet konklusjon på emnet eller saken. Oppgaven kan gjerne inneholde personlige holdninger som er begrunnet med argumenter.

Det vil typisk være flere underspørsmål som diskuteres, og som til sammen utdyper drøftingen av emnet. Med problemstillingen «er karaktergivning den rette metoden til å sikre læring på skolen?», kan underspørsmål f.eks. være: Hva ønsker vi å oppnå med karaktergivning på skolen? Oppnår vi læring gjennom karakterer? Hvilke fordeler og ulemper vil det være ved å droppe karakterer? Hvordan kan vi oppnå læring uten karakterer?

Kilder og språkbruk

En drøftende tekst på Videregående bygger på informasjon fra...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Drøftingsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.