Vinkling

Prestasjonskulturen - og flukten fra den

I Erlend Loes roman Doppler får vi en fremstilling av et effektivt senmoderne samfunn som er preget av økonomisk rikdom og sosial trygghet. Men det er også en kritikk av den sosialiseringen som skaper samfunnet. I stedet for å leve autentiske liv streber alle for å leve opp til normene på best mulig måte. Det å gjøre tingene bra, eller flinkt, med Dopplers ord, blir et mål i seg selv.

I nåtiden snakker vi mye om prestasjons- eller perfeksjonskulturen, hvor alle streber etter å gjøre det b...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn