Tolkning, tema og budskap

Her får du vårt forslag til en samlet tolkning av Erlend Loes roman Doppler. I tolkningen dykker vi ned i romanens motiver, temaer og budskap.

Tolkning

Helt overordnet handler Doppler om hovedpersonens personlige utvikling. Her finnes det to forskjellige spor i handlingen. Det første sporet handler om hvordan Doppler reagerer på sin fars død og håndterer den. Det andre sporet handler om hvordan Doppler tar avstand fra sitt tidligere liv og flinkheten.

Ser vi først på sporet om faren, er det interessant at Doppler til å begynne med ikke ser ut til å være særlig påvirket. I hvert fall ikke når vi hører hans egen tolkning, hvor han mener å ha gjort seg ferdig med faren. Han er «død og begravet» (s. 21), sier Doppler. 

Men mellom linjene kan vi se at det likevel har påvirket Doppler. Når han opplever skogens stillhet etter sykkeluhellet, setter han stillheten opp i motsetning til larmen fra sangene i sønnens barnefilmer og stresset over familiens baderenovering. Doppler forteller at han hadde overveid å søke hjelp på grunn av sangene i barnefilmene, som han mener har plaget ham gjennom lang tid. Nærmest i en bisetning nevner han farens død, og det er kanskje i virkeligheten det han burde ha søkt hjelp for. Det er også nærliggende å lese hans fiendtlige holdning til mennesker som en slags reaksjon ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn